Bereaved But Still Me

מתנת חיים : תרומת איברים

December 03, 2020 Dr. Tamar Ashkanazi Season 4 Episode 12
Bereaved But Still Me
מתנת חיים : תרומת איברים
Bereaved But Still Me +
Become a supporter of the show!
Starting at $3/month
Support
Show Notes

ד"ר תמר אשכנזי היא המתאמת הלאומית של התוכנית הישראלית לתרומות איברים, והיא תדבר בתוכנית שלנו על ההיסטוריה של תרומות איברים בישראל, ואיך המודעות לעניין זה התפתחה וממשיכה לגדול. היא תדבר גם על איך ההגדרה החוקית של קביעת המוות כמוות מוחי איפשרה לאנשים ממגזרים רבים יותר להירשם כתורמי איברים. 

מדינת ישראל אימצה את המודל הספרדי של תרומת איברים, ובמודל זה, בכל בית חולים ישנו מתאם תרומות איברים שאחראי לעזור למשפחות של התורמים , בהחלטות הקשות שהן נאלצות לקחת בעניין התרמות אפשריות של איברי יקיריהן. 

ד"ר אשכנזי גם בישרה לראשונה בתוכנית, שכבר הוסרה הגבלת גיל לתרומת איברים, גם לתורם וגם למושתל. 

לאחרונה, ארבעה תורמים מעל גיל 80 תרמו איברים לפציינטים מבוגרים מהם, ובכך הוכיחו שהגישה החדשה הזאת תקפה, ויכולה לתת תקווה לכל מי שיזדקק לתרומת איברים. 

ד"ר אשכנזי היא גם מחברת הספר " שכול : היום שאחרי האבדן ". הספר נועד לעזור למשפחות בשלבי האבל על יקיריהן. 

Support the show

Links to “Bereaved But Still Me” Social Media and Podcast Pages:

Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/us/podcast/bereaved-but-still-me/id1333229173
Spreaker: https://www.spreaker.com/show/heart-to-heart-with-michael

Facebook: https://www.facebook.com/HugPodcastNetwork
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCGPKwIU5M_YOxvtWepFR5Zw
Website: https://www.hug-podcastnetwork.com/

Become a Patron: https://www.hug-podcastnetwork.com/patreon.html